ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงหรือยกฐานะเทศบาลวังทอง
 

🌸ในแผนฯอนาคต อบต.วังทอง มีการดำเนินการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแปลงหรือยกฐานะเป็นเทศบาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
🌸ปัจจุบันดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน ประชาพิจารณ์แล้วหรือยัง
🌸หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็น เทศบาล จะเป็นเทศบาลใด(ตำบล/เมือง)
🌸การเปลี่ยนแปลงส่งผลดี/ผลเสีย อย่างไร

เขียนโดย   คุณ อยากสอบถาม

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 23.38 น. [ IP : 182.232.209.156 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)