ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 

 
 
 
 
 
วัดคีรีหิรัญยาราม (เจ้าแม่กวนอิม)
 
จำนวนภาพ : 6  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 420  ท่าน
 
พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง (เจดีย์ยอดด้วน)2
 
จำนวนภาพ : 7  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 259  ท่าน
 
  (1)     2