ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 

 
 
 
 
   
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร เรื่อง คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร เรื่อง คู่มือการทำแบบรายงานผลโครงการ [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านน้ำเย็น [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างเดือนเมษายน 2561 - เดือนกันยายน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561 (พิ่มเติม) [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)     2      3      4      5