หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
อบต.วังทอง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ \\\"สำหรับบุคคลที่มอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีฯ ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปให้มารับได้ที่ อบต.วังทอง ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะทำเรื่องคืนคลัง จึงขอแจ้งให้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มารับเงินตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด\\\"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 13.14 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 16 ท่าน