ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ให้บริการรถยนต์บรรทุกน้ำ  
 

รายชื่อผู้ที่ได้รับบริการรถยนต์บรรทุกน้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑.นายเกริก ทองพลู ม.๕ บ้านหนองเสือ
๒.นายทน แก่นมณี ม.๑๒ บ้านวังครุฑ
(รับใช้ใกล้ชิดเป็นมิตรกับประชาชน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 16.31 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 27 ท่าน