ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ซ่อมไฟฟ้ารายทาง ม.7,11,13  
 

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ทีมงานกองช่าง อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านวังพรม
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโรงบ่ม และหมู่ที่ ๑๓ บ้านน้ำเย็น
จำนวน ๓ จุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 11.40 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 25 ท่าน