ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
 

แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ \'\'สำหรับบุคคลที่มอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่จำนวน ๓ คนขึ้นไปให้มารับได้ที่ อบต.วังทอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะทำเรื่องคืนคลัง จึงขอให้ท่านแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มารับเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 11.30 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 72 ท่าน