ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  
 

แผนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ \'\'สำหรับบุคคลที่มอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่จำนวน ๓ คนขึ้นไปให้มารับได้ที่ อบต.วังทอง ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จะทำเรื่องคืนคลัง จึงขอให้ท่านแจ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้มารับเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด\'\'

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2561 เวลา 16.59 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 166 ท่าน