ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact US
 
   
 
 
 
 
ตัวอย่างการกรอกเอกสารมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คือ ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 14.03 น. โดย คุณ ณัฐพล สอนง่ายดี

ผู้เข้าชม 161 ท่าน